Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/spyro/public_html/libs/mysql.php on line 6
Oklejanie szyb - Spyro

Oklejanie szyb

Projektujemy i wykonujemy reklamy wielkoformatowe. Drukujemy na ploterze wielkoformatowym Roland XJ 740, który jest najnowocze?niejsz? maszyna do wydruków wielkoformatowych na rynku. Posiada najnowocze?niejsze rozwi?zania konstrukcyjne, technologiczne i elektroniczne. W?ród nich nale?y wymieni?:

Matowe   Samochodowe
Inaczej folie mleczne, rozpraszaj?ce ?wiat?o widzialne, stosowana do pomieszcze? biurowych, ?cianek dzia?owych, drzwi wej?ciowych, magazynów. Folie z w?a?ciwo?ciami przeciws?onecznymi, redukuj?ce równie? promienie podczerwone IR czyli ciep?o. Daj? komfort jazdy - nigdy wi?cej zm?czonych oczu podczas podró?y.
 
Bezpieczne   Antyw?amaniowe
Folie z cienk? warstw? poliestru o wysokiej przejrzysto?ci z warstw? kleju oraz pow?ok? metalizowan?. Folie s? odporne na zarysowania. Redukuj? nas?onecznienie. Folie poliestrowe o du?ej wytrzyma?o?ci. Chroni? ?ycie i maj?tek zabezpieczaj?c przed kradzie??, w?amaniem i napadem. S? niewidoczne dla potencjalnego intruza.
 
Przeciws?oneczne   Dekoracyjne
Zatrzymuj? skruszone szk?o w ca?o?ci, chroni?c przed urazami. Mo?na j? stosowa? do zabezpieczenia szyb w przednich drzwiach samochodów, aby zapobiec w?amania. Folie rozpraszaj?ce obraz. Idealnie nadaj? si? na ?cianki dzia?owe szklane, na szyby w oknach zewn?trznych. Zapewniaj? komfort i dyskrecj? osobom pracuj?cym "za szyb?".
 
Lustrzane   Termoizolacyjne
Stosuje si? wsz?dzie tam, gdzie potrzebna jest widoczno?? tylko w jedn? stron?. Skutecznie chroni przed wysokimi temperaturami w miesi?cach letnich. Zapobiegaj? skutecznie ucieczce cie?a z naszego mieszkania podczas zimy. W miesi?cach letnich chroni przed upa?em, zapewniaj?c optymaln? temperatur? wewn?trz pomieszczenia.
 
Przeciwwybuchowe   Specjalne
Redukuj? do minimum potencjalne skutki wandalizmui terroryzmu. Zabezpieczaj? przed eksplozj?. Skutecznie poch?aniaj? si?? wybuchu. Polecana szczególnie dla drukarni, lakierni, laboratoriów dentystycznych, zak?adów fotograficznych itp. Umo?liwia filtrowanie fal widzialnych w ?ci?le okre?lonych obszarach.
Copyright Spyro Strona glwna Firma Oferta Realizacje Sklep Kontakt