Odzież

Oklejanie aut

Reklama na pojazdach jest jed? z najnowocze?niejszych form reklamy, to efektywny sposób pozyskania klientów, znalezienia nabywców na produkty. Odpowiednio oznakowany samochód potrafi skutecznie przyci?gn?? zarówno wzrok przechodniów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Samochód oklejony grafik? reklamow? jest znakomit? form? identyfikacji danej marki lub firmy. Stosowane przez nas wysokiej klasy folie samochodowe daj? gwarancj? wieloletniej trwa?o?ci. Standardowo stosujemy grafiki drukowane (solwentowo) na foliach polimerowych lub wysokiej jako?ci foliach wylewanych, które stosuje si? do zaklejania g??bokich przet?ocze?.

 

Odzież

Szyldy, tablice informacyjne

To niezast?pione i nieocenione no?niki informacji nie tylko reklamowych. Przybieraj? najró?niejsze formy - od wolnostoj?cych, po na?cienne, panelowe b?d? tabliczki informacyjne ma?ych rozmiarów.  Tablice i szyldy reklamowe bardzo dobrze si? sprawdzaj? w wewn?trz oraz na zewn?trz budynku. Wykonywane s? ró?nymi technikami (wyklejane, drukowane itp.), w zale?no?ci od Pa?stwa potrzeb i wizji. 

Proponujemy szerok? gam? no?ników reklamowych m.in. : 

  • Blacha ocynkowana
  • Tworzywo sztuczne o ró?nych grubo?ciach i kolorach ( PCV )
  • Przezroczysta p?yta PLEXI u?ywana  do pod?wietlanych szyldów reklamowych
  • Poliw?glan komorowy
  • inne

 

 

Litery 3D

Litery przestrzenne ( 3D ) to nowoczesna i bardzo estetyczna forma reklamy, która oprócz funkcji reklamowej bardzo dobrze sprawuje si? równie? jako ozdoba siedziby firmy, czy jej wn?trza. Znakomicie sprawdzaj? si? one w charakterze znaków firmowych, czy logotypów. 

W zale?no?ci od indywidualnych potrzeb klienta wykonujemy reklamy przestrzenne z ró?nych materia?‚ów:

  • Litery oraz logotypy przestrzenne wykonane ze styroduru – bardzo lekkiego, wytrzyma?ego oraz ekologicznego materia?u reklamowego. Litery takie mog? by? pomalowane na dowolny kolor lub kolory i maj? ró?ne grubo?ci, co sprawia ?e mo?na dobra? je do konkretnego zlecenia. Litery takie mo?na montowa? na dystanserach i pod?wietla? od ty?u, uzyskuj?c efektowny wygl?d ma?ym nak?adem ?rodków.
  • Litery oraz logotypy przestrzenne wykonane z aluminium - pod?wietlane od ?rodka ?wiat?em, które s? emitowane przez energooszcz?dne systemy diodowe. Boki wykonane s? z systemów aluminiowych. Tak wytworzone znaki reklamowe s? umieszczane na budynkach, halach czy innych obiektach u?yteczno?ci publicznej stanowi?cej efektowne reklamy ?wietlne daj?ce pewien presti? w wizerunku samej reklamy.

 

Witryny sklepowe

Tworzymy barwne, wielkoformatowe grafiki, które doskonale prezentuj? si? na sklepowych szybach. Wykorzystujemy do tego foli? monomeryczn? (by ca?kiem zas?oni? wn?trze) b?d? foli? One Way Vision – niezwyk?y materia?, który dzi?ki g?stej, dziurkowanej strukturze pozwala na przepuszczanie ?wiat?a. Do zaproponowania mamy tak?e, oklejanie foli? szronion? pomieszcze? konferencyjnych, zapewniaj? dyskrecj? i eleganckie wyko?czenie pomieszcze?.

 

Kasetony reklamowe

S? doskona?? form? prezentacji firmy lub produktów szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy efekty ?wietlne s? doskonale widoczne i przykuwaj? uwag?. Kasetony ?wietlne jedno- lub dwustronne, z licem g?adkim w dowolnym kszta?cie, montowane na elewacji p?asko lub w postaci semafora. Konstrukcje kasetonowe wykonujemy g?ównie z aluminium. Jako?? materia?ów u?ytych do wykonania kasetonu gwarantuje du?? odporno?? na warunki atmosferyczne a wi?c d?ugi czas u?ytkowania.

 

Systemy wystawiennicze

W?ród naszych produktów mo?na znale?? rollupy?cianki wystawienniczex-bannery, l-bannery, trybunki konferencyjne, stoiska promocyjne, stojaki na ulotki, flagi(flyling banner, bat fun), ramki OWZ, potykacze, listwy plakatowe. Ponadto bazujemy na grafice w postaci druku wielkoformatowego. Tak szeroki asortyment pozwoli?‚ nam stworzy? ciekaw? ofert? nawet dla najbardziej wyszukanych propozycji stawianych przez klientów

 

Copyright Spyro Strona glwna Firma Oferta Realizacje Sklep Kontakt